Organizace a financování projektu

22.7.2015

Samotné úklidové práce se dělily do třech třídenních turnusů. Účastníky každého turnusu tvořila skupina 15-30 dobrovolníků získaných převážně z řad studentů a žáků středních a základních škol.

Každý turnus měl svá úskalí. Do úklidu se samostatnou prcí zapojilo také deset členů vodáckého oddílu Bohemians Praha. V následujících přehledech jsou uvedena čísla, kde se dozvíte množství sebraného odpadu, účast jednotlivých  obcí, ale také přehled všech partnerů projektu.
Výdaje projektu činí 500 000 Kč a jsou financovány z prostředků Evropské unie získané za účasti Místní akční skupiny Posázaví. mezi největší z výdajů patří částky za svoz a uložení odpadu, zajištění lodí, přepravy zavazadel a stravy pro dobrovolníky, zajištění nářadí a materiálu jako jsou ochranné rukavice, pytle na sběr odpadků apod. Pořádající svazek obcí si musel na zajištění projektu vypůjčit od České spořitelny. Po úspěšném vyúčtování všech výdajů a podání závěrečné zprávy na Státní zemědělskz intervenční fond získá vložené prostředky zpět. Malé Posázaví požádalo obce (viz. tabulka) ležící při obou březích v čištěném úseku úseku o připojení se k projektu fotmou symbolického přispění (částkou 1000-2000 Kč) na úrok z úvěru a nebo formou spolupráce s Povodím Vltavy, které zajistilo kontejnery naintenzivnější úklid podél břehu v té které obci.

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe