Řeka Sázava se začala čistit už v roce 2006

21.7.2015

První ročník čištění organizoval pod vedením manažerky Báry Čmelíkové svazek obcí Malé Posázaví.

Poprvé 115 dobrovolníků vyčistilo břehy Sázavy v 50 kilometrovém úseku od města Sázavy po Pikovice.
Nápad na odstranění plastových cárů, které zbyly z povodní v roce 2002 a hyzdily přírodu v bezprostřední blízkosti tohoto významného středočeského toku, vznikl na podzim roku 2005. Cílem projektu bylo za účasti dobrovolníků plujících na lodích odstranit ty nečistoty, které nelze sebrat jinak než z hladiny řeky, které visí na větvích a nebo jsou ze strmých zarostlých břehů zcela nedostupné. V té době ještě nikdo netušil, že za pět měsíců se korytem řeky přežene povodeň dosahující o celý 1 metr výše než ta v roce 2002 a na větve stromů zavěsí mnhohonásobné množství plastových "ozdob". Pokud někdo dříve pochyboval o smysluponosti cíle projektu, nyní nemohl. Krátce po prvním vyplutí se však ukázalo, že v předem připraveném počtu dobrovolníků nelze projekt úspěšně realizovat. Nezbývalo, než získat více lidí a částečně přehodnotit rozpočet celé akce.

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe