Jak bude vypadat projekt

2.2.2010

Čištění řeky v letošním roce bude probíhat od pátku 16. dubna do neděle 18. dubna 2010, a to současně na těchto úsecích:
Úsek Havlíčkův Brod - Budčice v režii o. s. Sázava 21
Úsek Budčice - Kácov v režii MAS Lípa pro venkov
V režii Posázaví o.p.s.:
1. úsek Kácov-Posadovský mlýn (zastávka ČD Střechov nad Sázavou) - Malovidy (zastávka ČD)
2. úsek Malovidy (zastávka ČD) - Sázava (Pod vrbou)
3. úsek Sázava (Pod vrbou) - Zlenice (U Kormorána)
4. úsek Zlenice (U Kormorána) - Týnec n. S. (Bisport)
5. úsek Týnec n. S. (Bisport) - Pikovice

Jedná se o jarní úklid řeky Sázavy a jejích břehů. Úklid provádějí dobrovolníci, kteří jedou na lodích nebo jdou podél řeky a do připravených pytlů sbírají vše, co do řeky a okolí nepatří, a s čím si příroda neumí poradit sama.

Jedná se především o plastové obaly, pet lahve, folie, torza lodí, kol, kočárků, zahradního nábytku a dalších „odpadků“. Ptáte se, jak se podobné věci na březích ocitly? Něco odhodí do řeky neukáznění „milovníci přírody“, něco turisté, chataři či rybáři, něco jim prostě jen uplave a něco přinese velká voda při záplavách. Projekt je nekomerční aktivitou založenou na dobré vůli a snaze všech zúčastněných. Pokud si myslíte, že by bylo ve vašich silách pomoci řece Sázavě od civilizačních nánosů, je několik možností. - věnovat řece Sázavě svůj volný čas a zapojit se do úklidu aktivně přímo z lodě nebo ze souše - přispět jakýmkoliv materiálem, který je nezbytný pro realizaci projektu (pytle, nářadí, rukavice, plastové nádobí, hygienické potřeby atd.), potravinami pro dobrovolníky (ovoce, zelenina, sušenky či upečení bábovky) - poskytnout či pomoci se zajištěním některých služeb pro dobrovolníky (stravování, ubytování, hygienické zázemí, atd.) - anebo přispět jakkoli velkým či malým finančním příspěvkem na sbírkové konto projektu:

1249-326666339/0800

Vaše peníze budou použity na zajištění noclehů a stravy pro dobrovolníky, zajištění instruktorů pro bezpečnost pracujících na řece, dopravu věcí, materiálu a mnoha dalších věcí potřebných ke zdárné realizaci projektu. Dobrovolníci, ale stejně tak i ti, kteří chtějí přispět nějakým materiálem či službou, se mohou již teď, ale nejpozději do 31. března, hlásit u manažerky projektu pro rok 2010 Denisy Cibulkové, a to:
- mailem: cibulkova@posazavi.com
- nebo na telefonu: 733 710 012

Jak projekt probíhá?
Čištění řeky v letošním roce bude probíhat od pátku 16. dubna do neděle 18. dubna 2010. a to současně na těchto úsecích:
Úsek Světlá nad Sázavou - Budčice v režii o. s. Sázava 21
Úsek Budčice - Kácov-Posadovský mlýn v režii MAS Lípa pro venkov
V režii Posázaví o.p.s.:
1. úsek Kácov-Posadovský mlýn (zastávka ČD Střechov nad Sázavou) - Malovidy (zastávka ČD)
2. úsek Malovidy (zastávka ČD) - Sázava (Pod vrbou)
3. úsek Sázava (Pod vrbou) - Zlenice (U Kormorána)
4. úsek Zlenice (U Kormorána) - Týnec n. S. (Bisport)
5. úsek Týnec n. S. (Bisport) - Pikovice

Sraz dobrovolníků je každý den v 9 hodin, předpokládaný konec mezi 17. - 19. hodinou. O dobrovolníky bude opět postaráno, jak je tomu již zvykem. Ten kdo pojede, potřebuje pouze své osobní věci (hlavně teplé i náhradní oblečení, spacák, kartičku zdravotní pojišťovny). Každý dobrovolník před nástupem na čištění vyplní a odevzdá Čestné prohlášení účastníka projektu a Prohlášení o zdravotním stavu. U neplnoletých je nutný podpis zákonného zástupce. Tato prohlášení, a všechny ostatní informace a příspěvky, naleznete na zde.

Posázaví o.p.s. se postará o jídlo, pití a skromný přístřešek pro přenocování. Posázaví také zajistí instruktory pro vaši bezpečnost na vodě a veškerý materiál pro úklid (pytle na odpad, ochranné rukavice). Zúčastnit se můžete jak po všechny tři dny, tak třeba i pouhý jeden den. Pro vytvoření spolupracující atmosféry každého týmu by však bylo lepší, pokud byste si mohli vyhradit čas na celou dobu projektu. Dopravu na místo a zpět si každý dobrovolník či skupina zajišťuje sama. Každý úsek bude mít svého vedoucího a zásobovací tým, který se o Vás bude starat. Každý dobrovolník dostane tričko s logem projektu a bude mít možnost zúčastnit se slavnostního večera k projektu, kde bude vyhlášení výsledků projektu a příjemný kulturní program. Večer se uskuteční na zahradě Společenského centra v Týnci nad Sázavou 29. května 2010. Díky všem, kteří zvažujete jakoukoliv pomoc řece Sázavě, a těším se na spolupráci s Vámi se všemi.

Související obrázky

Nepodařilo se načíst flash plugin. Stáhnout si ho můžete z webu Adobe